Your data is save
Privacy policy

Your date is save
Privacy Policy

N.A.V. DE WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

1. Ik vraag u om toestemming om uw contactgegevens te gebruiken bij correspondentie en contact tussen u en mij.
2. Uw correspondentie gegevens worden alleen tussen u en mij gebruikt.
3. Uw correspondentiegegevens staan op de rekening waardoor de belastingdienst en mijn belastingconsulent de enigen zijn die daar van op de hoogte zijn.
4. Mijn belastingconsulent valt ook onder de AVG en zal vanuit zijn professie zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Een privacyverklaring van dit kantoor is in mijn bezit.
5. Alle digitale correspondentie tussen u en mij sla ik op in mijn mailbox en is beveiligd met een wachtwoord.
6. Ik adviseer u na verzenden en/of ontvangen van mail met mij ook deze e-mail uit uw mailbox te verwijderen.
7. Ik ben de enige die in mijn computer/telefoon kan komen doormiddel van vingerafdruk herkenning en/of wachtwoord.
8. Mijn wachtwoord wijzig ik regelmatig.
9. Geschreven notities bewaar ik een jaar lang en daarna wordt het vernietigd.
10. Digitale notities, beeldmateriaal en verslagen bewaar ik vijf jaar en daarna vernietig ik ze.
11. Ik deel uw gegevens met niemand. Indien dit noodzakelijk is (bij doorverwijzing) deel ik uw gegevens allen in overleg met u.

Uw rechten zijn:

1. Inzien welke persoonlijke gegevens ik heb opgeslagen.
2. Uw gegevens wijzigen als deze foutief zijn.
3. Als u een overdracht wenst van uw gegevens naar een andere ontwerper kunt u mij daar opdracht toe geven.
4. Informatie krijgen over hoe ik uw gegevens opsla en wat ik daar mee doe. Uw opgeslagen gegevens laten verwijderen.

Follow me @

Follow me @